SC STERICYCLE ROMANIA SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Sediul social: comuna Jilava, sos. Giurgiului, nr.5, judetul Ilfov, J23/1612/2004, CUI 15071999Tel. 4570975