Sc Indeco Grup SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Popesti Leordeni, Sos. de centura, Nr. 1/0724228272/0212521606