TEHNOECOLOGICA SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: p.l. Moreni, str. Teis, nr. 16B Pavel Staicu; 0734479966