SC EKOLOGIK Consultation & Sanitation SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Pitesti, str. Mircea Voda nr.3 bis Costin Stangu