Centru de colectare deșeuri ulei uzat în județul Sibiu, Sibiu

SC Metal Alexander este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: SIBIU STR. Rampa Stefan cel Mare nr..7A

  1. Centre de colectare județul Sibiu
  2. Centre de colectare Sibiu
  3. Centre de colectare ulei uzat