SC Metal Alexander este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: SIBIU STR. Rampa Stefan cel Mare nr..7A