SC Metal Rom SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Sediu soc. Sibiu, str. Muncel, nr. 9/5, .L. in Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu