Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în 1 Decembrie, Ilfov + București, județul Ilfov

ROCO MAN AUTO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. 1 Decembrie, jud. Ilfov, Şos. Giurgiului nr. 82-84 A, Construcție C2

Drum. Dealul Alunis, 11-15, București-Sector 4, București, București, România

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare 1 Decembrie
  2. Centre de colectare Ilfov + București
  3. Centre de colectare județul Ilfov
  4. Centre de colectare vehicule scoase din uz