ROCO MAN AUTO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. 1 Decembrie, jud. Ilfov, Şos. Giurgiului nr. 82-84 A, Construcție C2