Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Aleșd, județul Bihor

SC INFERAL COM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Aleșd, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, tel: 0259/442232

Oradea,
str. Constantin Tanase nr. 13, tel. 0744511335

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Aleșd
  2. Centre de colectare județul Bihor
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz