Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Arad, județul Arad

SC AUTO SCHROT 77 EMU SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Arad, str. Câmpurilor nr.2/I, mail: , tel.: 0257/256047, Brustureanu Alexandru

  1. Centre de colectare Arad
  2. Centre de colectare județul Arad
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz