Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Baia, județul Tulcea

SC REMAT TULCEA SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Baia, str. Garii nr. 2

  1. Centre de colectare Baia
  2. Centre de colectare județul Tulcea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz