Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Bănești, județul Prahova

SC REGENT HELIX AS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Com Bănești, sat Urleta, str. Oncesti 692A, tel/fax: 0244/352299, 0742190201, Gigi Neagoe

Com. Bănești, sat Urleta, str. Oncesti 692A, tel/fax: 0244/352299, 0742190201, Gigi Neagoe

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Bănești
  2. Centre de colectare județul Prahova
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz