Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Bascov, județul Arges

SC PROREMAT SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Bascov, str. Serelor 12

Bascov,
str. Serelor nr.12; tel:0248/270523

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Bascov
  2. Centre de colectare județul Arges
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz