Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Belciugatele, județul Calarași

SC DEZMEMBRARI BELCIUGATELE SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Belciugatele, tarla 66, parcela 7, jud. Călărași

  1. Centre de colectare Belciugatele
  2. Centre de colectare județul Calarași
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz