Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Călărași, județul Calarași

SC AC ŞI ATA SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Călărași, str Varianta Nord, nr 1, jud Călărași, Vasile Dumitru, 0722385684

Călărași, str Parcului, bl K3, sc 2, ap 1, jud Călărași

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Călărași
  2. Centre de colectare județul Calarași
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz