Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Călărași, județul Calarași

SC REMAT SCHOLTZ FILIALA MOLDOVA SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Călărași, Tarla 83/1, Parcela 20,jud. Călărași, Marin Vasile, 0745100087

  1. Centre de colectare Călărași
  2. Centre de colectare județul Calarași
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz