Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Călărași, județul Calarași

SC SC REMAT SCHOLTZ FILIALA MOLDOVA SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Calarasi, Tarla 83/1, Parcela 20, jud. Calarasi, persoana de contact:Marin Vasile, tel:0745100087

  1. Centre de colectare Călărași
  2. Centre de colectare județul Calarași
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile