Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în București, Ilfov + București, Sector 5

SC MOBILE AUTO INTERNATIONAL SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în București, sector 5, Şos. Alexandriei nr. 211 A, sector 5, București, Tel: 0724.378.299, Marinescu Iulica

București, sector 4, Str. Grădiștea nr. 10, bl. 101, ap. 10, Tel: 0724.378.299, Marinescu Iulică

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare București
  2. Centre de colectare Ilfov + București
  3. Centre de colectare Sector 5
  4. Centre de colectare vehicule scoase din uz