Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Buftea, Ilfov + București, județul Ilfov

SC REMAT București NORD SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Buftea, str. Rasaritului nr. 57, tel/fax: 021/3101913, 021/3101914, Şchiopu Puiu

  1. Centre de colectare Buftea
  2. Centre de colectare Ilfov + București
  3. Centre de colectare județul Ilfov
  4. Centre de colectare vehicule scoase din uz