Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Bujoreni, județul Vâlcea

SC REMAT VALCEA SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Bujoreni 109

  1. Centre de colectare Bujoreni
  2. Centre de colectare județul Vâlcea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz