Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Călimănești, județul Vâlcea

SC BATCIFCOM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Călimănești, DN7km 199+690;

  1. Centre de colectare Călimănești
  2. Centre de colectare județul Vâlcea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz