Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Caracal, județul Olt

SC REMAT SA OLT este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche nr. 4

  1. Centre de colectare Caracal
  2. Centre de colectare județul Olt
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz