Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Carei, județul Satu Mare

SC PASZTOR AUTO DISMANTLING SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Carei, str. Calea 25 Octombrie nr. 112

Carei, str. Calea 25 Octombrie nr. 112, tel.: 0361/802271, 0744632369, e-mail , Pasztor Gheorghe

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Carei
  2. Centre de colectare județul Satu Mare
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz