Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Satu Mare, Mădăraș

SC FISCHER AUTO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Madaras, str. Principala nr. 3/A, tel.: 0721140363, Fisher Ginel

Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 204, tel.: 0721140363,e-mail , Fisher Ginel

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Satu Mare
  2. Centre de colectare Mădăraș
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz