Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Ghelinţa, județul Covasna

SC TRYK SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în str. Ghelinta nr. 431; tel: 0728191600,Persoana de contactKerestely Zoltan

sat Ghelința nr. 431, tel: 0728191600, Persoana de contact Kerestely Zoltan

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Ghelinţa
  2. Centre de colectare județul Covasna
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz