Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Covasna, Sfântu Gheorghe

SC ARIADNE IMPEX SRL SFANTU GHEORGHE este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Sf. Gheorghe, str. Lt. Paius David nr. 12A, tel/fax: 0267/314986, persoana de contact Pozna David

  1. Centre de colectare județul Covasna
  2. Centre de colectare Sfântu Gheorghe
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz