Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Covasna, Târgu Secuiesc

SC.REMAT IAŞI SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Tirgu Secuiesc, str.Garii nr.49B-judetul Covasna

  1. Centre de colectare județul Covasna
  2. Centre de colectare Târgu Secuiesc
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz