Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Cluj-Napoca, județul Cluj

SC ZONA 1 SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Cluj, str. Prof. Gheorghe Marinescu 62, tel: 0745038714

Cluj, Aleea Brateș 16, bl. E2, ap. 34, tel.: 0745038714, tel/fax: 0264/573857, Chende Sebastian,

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Cluj-Napoca
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz