Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Cluj-Napoca, județul Cluj

SC REMAT CLUJ SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12-14

  1. Centre de colectare Cluj-Napoca
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz