Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Conop, județul Arad

SC VIMA SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în sat Odvos, nr. 16 (fost CAP), com. Conop, tel.: 02572/259330, Mogos Viorel

  1. Centre de colectare Conop
  2. Centre de colectare județul Arad
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz