Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Cornu, județul Prahova

SC MERY 2000 SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Cornu, albia minora a raului Prahova, parcela R173

com. Măgureni, str. Filipeștii de Pădure, nr. 1079, tel: 0769441019, dl. Serban

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Cornu
  2. Centre de colectare județul Prahova
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz