Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Coșereni, județul Ialomița

SC D & L AUTO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în loc. Cosereni

  1. Centre de colectare Coșereni
  2. Centre de colectare județul Ialomița
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz