Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Bucu, județul Ialomița

SC AUTO SERVO STAR SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Bucu, tarlaua 345, parcela 1

Platonești, str. Fetești nr. 21, tel: 0730611745, Negraru Madalin

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Bucu
  2. Centre de colectare județul Ialomița
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz