Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Bucu, județul Ialomița

SC EURO MAD SERV CONSTRUCT SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Bucu, str. Calea București nr. 190

  1. Centre de colectare Bucu
  2. Centre de colectare județul Ialomița
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz