Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Cristian, județul Brașov

SC ROMRECYCLING SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Cristian, str. Brazilor fn, tel.: 0268/257476; Dl.Paun 0722640252

Soseaua de Centura, Nr: 41 JILAVA

+40 21 457 0263

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Cristian
  2. Centre de colectare județul Brașov
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz