Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Deva, județul Hunedoara

SC SERVICE AUTOMOBILE SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Deva, str. 22 Decembrie nr. 259-261, Nicolae Mugescu, tel: 0254/225840, fax: 0254/225841

  1. Centre de colectare Deva
  2. Centre de colectare județul Hunedoara
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz