Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Deva, județul Hunedoara

SC FESTIMANI COMPREST SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Deva, str. N. Grigorescu nr. 56, tel/fax: 0254/219720, Martinesc Iovita

SC FESTIMANI COMPREST SRL, – Deva, Str. Nicolae Grigorescu, Nr. 59, Jud. Hunedoara CUI: RO 5741250 Tel/fax: 0254/219.720 Email: ——- Administrator: Martinesc Iovita

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Deva
  2. Centre de colectare județul Hunedoara
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz