Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți

URSONIU I. ION II este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Drobeta Turnu Severin, b-dul Varciorova, tarlaua 60/2/1A/11, tel: 0724213207, Ursoniu Ion

  1. Centre de colectare Drobeta-Turnu Severin
  2. Centre de colectare județul Mehedinți
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz