Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Fălticeni, județul Suceava

SC TIGER COM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Falticeni, str. Plutonier Ghinita nr. 1, tel: 0745660663, Iulian Todirica

Fălticeni, str. Plutonier Ghinita nr. 1, tel: 0745660663, Iulian Todirica

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Fălticeni
  2. Centre de colectare județul Suceava
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz