Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Suceava, Marginea

SC NUŢU DEZMEMBRĂRI SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru înMarginea, nr. 1121 A, tel. 0743263251

  1. Centre de colectare județul Suceava
  2. Centre de colectare Marginea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz