Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Suceava, Marginea

SC SIMROFER SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Com. Marginea, nr. 876, tel./fax: 0230/566505, 0742672763, Derevlean Gavril

Com. Marginea, nr. 2251, Derevlean Gavril, 0742672763, Derevlean Gavril

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Suceava
  2. Centre de colectare Marginea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz