Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Fântâna Mare, județul Suceava

SC LAZER AUTO CENTER SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Fantana Mare, com. Fantana Mare, tel: 0745422547, Lazer Neculai

Fântâna Mare, com. Fântâna Mare, tel: 0745422547, Lazer Neculai

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Fântâna Mare
  2. Centre de colectare județul Suceava
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz