Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Frătăuții Vechi, județul Suceava

SC DINOCARB SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Com. Frătăuții Vechi, sat Frătăuții Vechi, str. Principală, nr. 1, tel. 0744793854

Com. Frătăuții Vechi, sat Frătăuții Vechi, str. Principală , nr. 1

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Frătăuții Vechi
  2. Centre de colectare județul Suceava
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz