Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Fughiu, județul Bihor

SC MIERLUT AUTO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în loc. Fughiu, com. Osorhei, nr. topo 50885, tel: 0736930850,

Oradea, str. Cărăbușului, nr. 14, tel: 0736930850

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Fughiu
  2. Centre de colectare județul Bihor
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz