Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Hidișelul de Sus, județul Bihor

SC DECOMB COM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Hidișelul de Sus, sat Hideselul de Jos, nr. 122/A

  1. Centre de colectare Hidișelul de Sus
  2. Centre de colectare județul Bihor
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz