Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Huși, județul Vaslui

SC REMAT SA Iași este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Husi, str. Petru Filip nr. 5

  1. Centre de colectare Huși
  2. Centre de colectare județul Vaslui
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz