Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Jibou, județul Sălaj

SC REMAT SALAJ SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Jibou, str. Amurgului nr. 3

  1. Centre de colectare Jibou
  2. Centre de colectare județul Sălaj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz