Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Ilfov + București, județul Ilfov, Măgurele

SC BWY LOGISTIC UNION SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Magurele, T21, P64/132

  1. Centre de colectare Ilfov + București
  2. Centre de colectare județul Ilfov
  3. Centre de colectare Măgurele
  4. Centre de colectare vehicule scoase din uz