Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Buzău, Mărăcineni

SC GENERAL AUTOCOM S.R.L este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în comuna Mărăcineni, sat Mărăcineni, str. E85, nr. 160, județul Buzău

Mărăcineni, str. Euro 85, nr. 160, jud. Buzău ; tel/fax: 0238710754,

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Buzău
  2. Centre de colectare Mărăcineni
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz