Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Buzău, Mărăcineni

SC FULL AUTO EXTREM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în comuna Mărăcineni, sat Mărăcineni, str. EURO 85, nr. 174, jud.Buzău,tel: 0766636756; 0741917815; 0238557405, e-mail:, persoană de contact; Ionașcu Gelu

comuna Mărăcineni, sat Mărăcineni, str. EURO 85, nr. 174, jud.Buzău, tel: 0766636756; 0765 800 672, 0766 909 914, e-mail: , persoană de contact: Ionașcu Gelu

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Buzău
  2. Centre de colectare Mărăcineni
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz