SC Praktiker Romania SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Craciun Tudor 0751084260 Comuna Bradu, Km 6 RO 0300 Pitesti, jud Arges, Tel 248 543 150; Fax: 248 543 158;